METODOLOGIA

La filosofia de l’equip ABCDari es basa en 3 eixos principals:

Intervenció individual i/o en grups reduïts

Equip transdisciplinar i especialitzat

Atenció a les tres esferes: cognitiva, emocional i social

La nostra metodologia d’intervenció és:

Assesorament i/o diagnòstic

Assesorament i/o diagnòstic

Oferim informació i realitzem els procés diagnòstic en els casos que sigui necessari.
Tot procés diagnòstic consta, d’una exhaustiva anamnesis o historia del cas, avaluació i interpretació i finalment l’entrega de l’informe.
En el nostre cas, el procés diagnòstic pot ser específic, és a dir d’una única especialitat o global (on en funció de l’orientació diagnòstica o de la demanda exposada, intervenen diferents professionals)

Intervenció

Intervenció

Un cop finalitzat el procés d’avaluació i/o diagnòstic per part del nostre equip, es personalitza la intervenció més adequada a cada cas.

El procés d’intervenció és un procés dinàmic, on és tenen en compte tots els agents implicats (infant i/o adolescent, família, escola, equips externs: EAPs, CDIAP, CSMIJ, etc…) i on es realitzen les diferents tècniques o teràpies per assolir els objectius marcats a l’inici, els quals poden anar modificant en funció de l’evolució de l’infant.

Acompanyament

Acompanyament

Durant el procés, el nostre equip estarà en constant coordinació amb els diferents professionals relacionats en cada cas.

La comunicació amb la família creiem que és una part important per a l’evolució de la intervenció i és per això que el canal comunicatiu es continu i bidireccional.

Èxit

Èxit

Amb un treball constant, la implicació de tots els agents i l’acompanyament, els resultats que s’obtenen del procés d’intervenció i de l’evolució son positius.