Intel·ligència Emocional

Sabeu què és la intel·ligència emocional?

És la capacitat que tenim els èssers humans per reconèixer les nostres pròpies emocions i les dels demés.

El primer pas és aprendre a identificar les pròpies emocions, a discriminar-les unes de les altres per així poder reconèixer i entendre les emocions de la resta.

En aquest taller, l’objectiu principal serà aquest, aprende a indentificar i gestionar tant les pròpies emocions, com les de la resta de persones, per així poder adaptar-nos millor als diferents contextos en els que ens desenvolupem.

Com serà?

Si us apunteu amb el grup format, gaudireu d’un 10% de descompte

Més informació

Si voleu rebre més informació i/o esteu interessats en inscriure el/la vostre fill/a, podeu posar-vos en contacte